პროდუქტები
Zeolite
Zeolite S
ბიოსასუქი
ბიოსტიმულატორი
ბიოსასუქი მაკროელემენტებით
მინერალები
დანამატი ბიოგაზისთვის
ჩვენს ლაბორატორიებში წარმოებული BONAPLANT პროდუქცია ავლენს მაღალ ბიოლოგიურ აქტივობას კონკურენტებთან შედარებით, კურნავს ნიადაგს ფიზიკურ-ქიმიურ და ბიოლოგიურ დონეზე. მცენარეთა გენეტიკური პოტენციალის გამოვლენა, ჯანსაღი და ხარისხიანი მოსავლის მიღება ორგანული ტექნოლოგიების დახმარებით - ეს ყველაფერი უკვე შესაძლებელია!