ფოსფორის ქვა 24%
კალიუმი
ფოსფორის მობილიზებადი ბაქტერიები მაღალი კონცენტრაციით
Bonacraft P24 შეიცავს ძლიერ ფოსფატის მობილიზებულ ბაქტერიებს, რომლებიც სწრაფად გამოყოფენ ფოსფორს. რეკომენდებულია მჟავე (Ph < 6.5) და ნორმალური ნიადაგებისთვის (Ph 6.5-7). ხსნის ფოსფორის დეფიციტის პრობლემას ორგანულ კატეგორიაში.
Bonacraft P24
Bonacraft P24
შემადგენლობა
მიკრობიოლოგიური ფოსფორიანი გრანულირებული სასუქი
Bonacraft P24
მიკრობიოლოგიური ფოსფორიანი გრანულირებული სასუქი
ფუნქციები
1. ზრდის ფოსფორის მოძრაობას ნიადაგში 15-40%-ით

2. ზრდის კალიუმის ხელმისაწვდომობას მცენარეებისთვის 5-15%-ით

3. Bonacraft შეიცავს ეფექტურ ფოსფატის მობილიზებას ბაქტერიებს, რომლებიც ფოსფორს ბევრად უფრო სწრაფად გამოყოფენ

4. აკავშირებს, ქმნის ნორმალურ პირობებს მცენარეთა ფესვთა სისტემის განვითარებისთვის და აუმჯობესებს ნიადაგში მრავალი ნაერთის ხსნადობას. კალციუმი ხელს უწყობს მცენარეების მიერ მნიშვნელოვანი საკვები ნივთიერებების შეწოვას და გავლენას ახდენს მცენარისთვის მთელი რიგი მაკრო და მიკრო ელემენტების ხელმისაწვდომობაზე.

5. Bonacraft-ში შემავალი სილიციუმი B მცენარეებს ნაკლებად მგრძნობიარეს ხდის დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ და უკეთ უძლებენ არახელსაყრელ ამინდს. როდესაც მცენარეები იღებენ საკმარის სილიკონს, ისინი ასევე უკეთ ითვისებენ სხვა საკვებ ნივთიერებებს (ბორს, ფოსფორს, კალიუმს), ხდებიან ენერგიული და მდგრადი სტრესის მიმართ და ნაკლებად განიცდიან მარილებისა და პესტიციდების მავნე ზემოქმედებას.

6. აზოტშემაკავშირებელი, სილიკატების შემაკავშირებელი, ამონიზირებული, ცელულოზის დამშლელი და სხვა მიკროორგანიზმები1.2.წლიური კულტურებიმრავალწლიანი კულტურები30 - 50 გ/მ2 ადრე გაზაფხულზე ფესვთა სისტემის მეშვეობითაპლიკაცია
ერთწლიანი კულტურები
შეიტანეთ თესვის დროს, 100-200კგ/ჰა უშუალოდ სათესლე მასალასთან ერთად ან 200 კგ/ჰა-ზე თესვის წინ შეიტანეთ გამაფრქვეველით (დაბნელებამდე ან ბრტყელ ხვნამდე)
მრავალწლიანი კულტურები
30 - 50 გ/მ2 ადრე გაზაფხულზე პირდაპირ მცენარის ფესვთა სისტემაზე
გამოყენება
წონა/მოცულობა 500 გ (ბოთლი), 25 კგ / 50 კგ (ტომარა), 500 კგ / 1 ტ (ბიგ ბეგი)
სასუქი ნიადაგში 5-10 სმ სიღრმეზე უნდა შევიტანოთ. არ დატოვოთ ნიადაგის ზედაპირზე

რეკომენდირებულია 5.1-7.3 PH მნიშვნელობის ნიადაგისთვის .
უნივერსალური სასუქი, რეკონედირებული ყველა კულტურისთვის. ერთნაირი დოზირება ყველა კულტურისთვის
DOWNLOAD PDF
Bacillus Mucilaginous 0x10^10 CFU/g
DOWNLOAD PDF
Bacillus Mucilaginous 0x10^10 CFU/g