ცეოლიტი (კლინოპტოლილოლიტი) 60-90% თეძამი, საქართველო
(Na, K, Ca)₂₋₃Al₃(Al, Si)₂Si₁₃O₃₆ •12H₂O

BONAPLANT ცეოლიტი
Bonaplant Zeolite
შემადგენლობა
მინერალი მაღალი სორბციის, იონგაცვლის, მოლეკულური საცრის და კატალიზური თვისებებით
BONAPLANT ცეოლიტი
მინერალი მაღალი სორბციის, იონგაცვლის, მოლეკულური საცრის და კატალიზური თვისებებით
ფუნქციები
1. ააერებს ნიადაგს, აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას,

2. აჩქარებს მთლიანი მცენარის ზრდას 200-მდე,

3. ინარჩუნებს საკმარის წყალს ფესვის ზონაში - მისი წონის 40-70%-ს (ქაფის პერლიტზე ან გაფართოებულ თიხაზე ბევრად აღემატება), ზოგავს მორწყვას,

4. აკავშირებს სასუქებს, აუმჯობესებს სასუქის შეწოვას 20-40%-ით და ამცირებს მიწისქვეშა წყლებში გამორეცხვას მაღალი იონგაცვლის უნარის გამო

5. ამცირებს სასუქის მთლიან მოხმარებას და დანაკარგს, სასუქი დოზირებულია და თანაბრად შეიწოვება ფესვებით

6. ინარჩუნებს საკვებ ნივთიერებებს (N, K , Ca, Mg) სახნავ ფენაში, აწესრიგებს მათ შემცველობას და თანდათან ათავისუფლებს ნიადაგში

7. მოსავლიანობას ზრდის 15%-მდე

8. აუმჯობესებს ნიადაგში იონურ გაცვლას

9. ანეიტრალებს ნიადაგის pH მნიშვნელობას.

10. აკავშირებს მძიმე ლითონებს, რადიონუკლიდებს, ორგანულ ნივთიერებებს

11. ინარჩუნებს სასუქს მშრალ და ფუმფულას.

12. ნიადაგში არსებული ცეოლიტები ამცირებენ ნაყოფში ნიტრატების რაოდენობას 7-38%-ით და ზრდის შაქრისა და ასკორბინის შემცველობას.
ჰექტარზე 8-დან 10 ტონამდე
დოზირება
გამოყენება
შეტანის პერიოდი
გამოიყენება ღია და დახურულ ნიადაგში
გაზაფხულის დასაწყისში
უნივერსალური სასუქი, რეკომენდირებული ყველა კულტურისთვის. ერთნაირი დოზირება ყველა კულტურისთვის
წონა/მოცულობა
DOWNLOAD PDF
Bacillus Mucilaginous 0x10^10 CFU/g
DOWNLOAD PDF
Bacillus Mucilaginous 0x10^10 CFU/g