ლეონარდიტის ექსტრაქტი 10% მკვებავი გარემო მიკროორგანიზმებისთვის
ბიოორგანული მინერალური სასუქი გამდიდრებული მიკროელემენტებითა და ნიადაგის ბაქტერიებით.
აადვილებს მცენარეებს ორგანულ და მინერალურ სასუქებზე წვდომას და ხელს უწყობს ჰუმუსის წარმოქმნას. ნიადაგიდან შეკრული მინერალები და საკვები ნივთიერებები კვლავ ხელმისაწვდომია მცენარეებისთვის.
ორგანული ნივთიერებები
Bonliga
Bonliga
შემადგენლობა
N 1,20 %
სხვა ნივთიერებები
P2O5 0,01 %
CaO 0,10 %
K2O 5,00 %
MgO 0,05 %
S 0,10 %
Fe2O3 600 mg/kg
Bacillus Sp. 10x10^10 CFU/g
ხელს უწყობს ნიადაგის მინერალების დაშლას, ხოლო ათავისუფლებს K(+) და SiO(2) კრისტალური ბადეებიდან.
Bacillus Mucilaginous 10x10^10 CFU/g
Bacillus Mucilaginous ასევე გამოიმუშავებს ორგანულ მჟავებს და პოლისაქარიდებს ზრდის პროცესში.
პოლისაქარიდები ასევე შთანთქავს SiO(2), რაც გავლენას ახდენს ბალანსზე მინერალურ და თხევად ფაზებს შორის და იწვევს რეაქციას SiO(2) და K(+) ხსნადობის მიმართ.
მცენარეული ბიომასის დამშლელი ფერმენტების გამოხატულება, როგორიცაა ამილაზა და ცელულაზა.
Bacillus Subtilis 10x10^10 CFU/g
ნიადაგის ფერმენტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ბიოგეოქიმიური ციკლის და ეკოსისტემის ფუნქციებში.
ამილაზა და ცელულაზა არა მხოლოდ ხელს უწყობს ნახშირბადის, აზოტის და ფოსფორის ციკლს, არამედ მონაწილეობს დამაბინძურებლების დაშლაში.
Agrobacterium Tumefaciens 10x10^10 CFU/g
გამოყოფს რამდენიმე სახის ცელულაზას.
Cellulomonas Uda 10x10^10 CFU/g
ცელულაზა შლის ცელულოზის მოლეკულას მონოსაქარიდებად ("მარტივი შაქარი"), როგორიცაა ბეტა-გლუკოზა ან უფრო მოკლე პოლისაქარიდები და ოლიგოსაქარიდები.
ათავისუფლებს მნიშვნელოვან საკვებ ნივთიერებას მცენარეებისთვის და ქიმიურ რეაქციებში გამოსაყენებლად.
გარდაქმნის ფოსფორის (P) უხსნად ფორმებს მცენარეთა გამოყენების ფორმებად.
Bacillus Megaterium 10x10^10 CFU/g
მჟავა ფოსფატაზები და ფიტაზები, რომლებიც ხელს უწყობენ ფოსფატის უხსნადი ფორმის გადაქცევას ხსნად ფორმად, რომელიც შეიძლება შეიწოვოს ფესვებით.
მიკრობიოლოგიური თხევადი სასუქი
ხელს უწყობს მცენარის ზრდას აზოტის ფიქსაციის, ფოსფატების ხსნადობის და ფიტოჰორმონების წარმოების გზით.
გარდაქმნის (დიაზოტროფულ) ატმოსფერულ აზოტს მცენარეების გამოყენებად, როგორიცაა ამონიუმი და ნიტრატი.
ბიოლოგიური აზოტის ფიქსაცია მნიშვნელოვანი ბუნებრივი პროცესია.
Bonliga
მიკრობიოლოგიური თხევადი სასუქი
1. ჩქარებს ბიოლოგიურ პროცესებს ნიადაგში. უზრუნველყოფს ნიადაგის მიკროელემენტების სწრაფ რეგენერაციას და მათ გარდაქმნას მცენარეებისთვის სასარგებლო ფორმებად. ათავისუფლებს, ანადგურებს და ლოკალიზებს ნიადაგში დაგროვილ ტოქსინებს.

2. ცვლის მჟავიანობას და ჟანგვა-აღდგენით პროცესებს ნიადაგში.

3. აუმჯობესებს ნიადაგის სორბციულ თვისებებს.

4. მინერალური სასუქებისგან განსხვავებით, BONLIGA არ ირეცხება ნიადაგიდან და რჩება ზედა ფენაში, ფესვებთან ახლოს. შემავალი ბაქტერიები ხელს უწყობენ საკვები ნივთიერებების ზედა ფენაში დაგროვებას და მცენარისთვის თანდათანობით დოზირებას.

5. აადვილებს ნიადაგის ერთობლიობის სტრუქტურის ფორმირებას, მცენარეებისთვის ძნელად ათვისებადი მინერალების დაშლას და აუმჯობესებს ნიადაგის ბუფერულ თვისებებს.

6. აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას, წყალ-ჰაერსა და სითბოს ბალანსს, აჩქარებს ბუნებრივ დატენიანების პროცესებს.

7. აგროვებს ორგანულ ნივთიერებებს, ორგანულ და მინერალურ მჟავებს, ამინომჟავებს, ასინთეზებს ფერმენტებს და ვიტამინებს.

8. აუმჯობესებს სორბციულ თვისებებს

9. BONLIGA სასუქი ზრდის მინერალური სასუქების მოქმედების კოეფიციენტს
40-50% აზოტოვანი სასუქებისთვის
30-40% ფოსფორიანი სასუქებისთვის
50-60% კალიუმიანი სასუქებისთვის.

10. აადვილებს ნიადაგის ერთობლიობის სტრუქტურის ფორმირებას, მცენარეებისთვის ძნელად ათვისებადი მინერალების დაშლას და აუმჯობესებს ნიადაგის ბუფერულ თვისებებს. აღადგენს ნიადაგის ნაყოფიერებას.

11. "BONLIGA" სასუქი გამოიყენება ორგანული მცენარეების წარმოებისთვის. ის არა მხოლოდ აუმჯობესებს ხარისხს, არამედ ზრდის ნაყოფის მოსავლიანობას და ზომას და ამცირებს სიმწიფის დროს.

12. ამცირებს მიკროელემენტების გადაყლაპვის ფორმებში დეფიციტს. მცენარეები ავითარებენ ძლიერ ფესვთა სისტემას.

13. ზრდის ფესვთა სისტემას 70%-250%-ით, რაც საშუალებას აძლევს ფესვებს ღრმად შეაღწიოს ნიადაგში.

14. ბონლიგა” ამცირებს რადიაციულ ფონს და ამით აუმჯობესებს ნიადაგის ეკოლოგიურ თვისებებს.

15. ზრდის მცენარეთა წინააღმდეგობას არახელსაყრელი კლიმატური ფაქტორების მიმართ. ემსახურება როგორც ბარიერს ტოქსინებისა და მძიმე მეტალების მიმართ; ზრდის ნაყოფში საკვები ნივთიერებების შემცველობას; ზრდის ნაყოფის ზომასა და რაოდენობას 20%-50%-ით;
ფუნქციები
ნიადაგის დამუშავება თესვის წინ ან ნაწილებად გამოყენება სავეგეტაციო პერიოდში წვეთოვანი მორწყვის გამოყენებით (მაგ. 5-ჯერ 2 ლიტრი)
ერთწლიანი კულტურები
მრავალწლიანი კულტურები
ადრე გაზაფხულზე, ნიადაგის დამუშავება ან გამოყენება ვეგეტაციის პერიოდში წვეთოვანი მორწყვით (მაგ. 5-ჯერ 2 ლიტრი).
გამოყენება
1. ნიადაგში შეტანა

2. თესლის დამუშავება
უნივერსალური სასუქი, რეკონედირებული ყველა კულტურისთვის. ერთნაირი დოზირება ყველა კულტურისთვის
დოზირება
ერთწლიანი კულტურები
შესხურება: 10ლ ბონლიგა / 100-400ლ წყალი ჰექტარზე ადრე გაზაფხულზე (ვეგეტაციის დასაწყისი)

წვეთოვანი მორწყვა: 1ლ ბონლიგა / 1ტ წყალი ყოველ 10-14 დღეში ვეგეტაციის პერიოდში

ნაკელ/ფერმენტაციის ქვეპროდუქტებთან ერთად: 1ლ ბონლიგა / 1ტ სითხე
თესლისა და მცენარეული მასალის დამუშავება თესვის წინ
შენახვის პირობები:
შენახვის ვადა 36 თვე გრილ და მშრალ ადგილას.
მარცვლეული კულტურები: 1 ლიტრი სასუქი განზავდეს 10 ლიტრ წყალში. 1 ტ თესლი დამუშავეთ 11 ლ ხსნარით საფენ მანქანაში

ბოსტნეულის კულტურები: 0,01 ლ ბონლიგა / 10 ლ წყალი. თესლი დაასველეთ ხსნარში (3ლ 1 კგ თესლზე) 5-6 საათის განმავლობაში.

მრავალწლიანი კულტურების კალმები: 0,05ლ/10ლ წყალი. გააჩერეთ ფესვის მხარე 12-24 საათის განმავლობაში
ნიადაგში შეტანა:
მრავალწლიანი კულტურები
შესხურება: 10ლ ბონლიგა / 100-400ლ წყალი ჰექტარზე თესვის წინ.

წვეთოვანი მორწყვა: 1ლ ბონლიგა / 1ტ წყალი ყოველ 10-14 დღეში ვეგეტაციის პერიოდში

ნაკელთან/ფერმენტაციის ქვეპროდუქტებთან ერთად: 1ლ ბონლიგა / 1ტ სითხე.
სიმინდი (ლობიო, ბარდა, წიწიბურა, სოია და სხვა)
უშუალოდ თესლთან ერთად თესვისას 200 კგ 1 ჰა-ზე
50-100 კგ მინერალურ სასუქებთან ერთად.
კარტოფილს და სხვა ტუბერის ბოსტნეული
თესვისას უშუალოდ თესლთან ერთად შეიტანეთ 200 კგ 1 ჰა
50-100 კგ 1 ჰა-ზე მინერალურ სასუქებთან ერთად.
ხორბალი (ქერი, შვრია, ჭვავი და ა.შ.) შეიტანეთ
უშუალოდ თესლთან ერთად თესვისას, 200 კგ 1 ჰა-
ზე 50-100 კგ მინერალურ სასუქებთან ერთად.
ვაშლი
ყურძენი
გაზაფხულის დასაწყისში პირდაპირ რიგებში: 100-200 კგ 1 ჰა-ზე
50-100 კგ 1 ჰა-ზე მინერალურ სასუქებთან ერთად
სხვა საშუალებებთან კომბინაცია
გამოიყენება სხვა სასუქებთან, ბიოპრეპარატებთან და ზრდის რეგულატორებთან ერთად.
წონა/მოცულობა 1 ლ (ბოთლი)/10/20 ლ (ქილა)/ 1 ტონა (IBC კონტეინერი)
DOWNLOAD PDF
Bacillus Mucilaginous 0x10^10 CFU/g
DOWNLOAD PDF
Bacillus Mucilaginous 0x10^10 CFU/g