ლეონარდიტის ექსტრაქტი 10% მკვებავი გარემო მიკროორგანიზმებისთვის
ბიოორგანული მინერალური სტიმულატორი გამდიდრებული დამატებითი აქტიური ნივთიერებებით და მიკროორგანიზმებით. ხელს უწყობს მცენარის ზრდას და კვირტების წარმოქმნას, ზრდის ფოთლების მასას და ნაყოფების რაოდენობას. ზრდის ფოტოსინთეზის უნარს და ასტიმულირებს მცენარეების თვითგანახლების პროცესს.
ორგანული ნივთიერებები
Bonaboost Mg
შემადგენლობა
N 1,20 %
სხვა ნივთიერებები
P2O5 0,01 %
CaO 0,10 %
K2O 5,00 %
MgO 0,05 %
S 0,10 %
Fe2O3 600 mg/kg
აწარმოებს ჰეტეროაუქსინს (ინდოლეძმარმჟავა), ფიტოჰორმონს, რომელიც ასტიმულირებს მცენარეების ზრდის პროცესს.
Pseudomonas Cedrina 10x10^10 CFU/g
აწარმოებს ეგზოენზიმებს, ამილაზებს, პროტეინაზას და ვიტამინებს (B12) (B2) ბიოლოგიური აქტივობისა და მცენარის იმუნიტეტის მხარდასაჭერად და დასაჩქარებლად.
Bacillus Megaterium 10x10^10 CFU/g
თხევადი ბიოსტიმულატორი მაგნიუმის დეფიციტის პრევენციის ფუნქციით
Bonaboost Mg
Bonaboost
თხევადი ბიოსტიმულატორი მაგნიუმის დეფიციტის პრევენციის ფუნქციით
1. ანეიტრალებს მაგნიუმის დეფიციტს, ზრდის შეფერხებას და მოსავლიანობის შემცირებას.

2. ხელს უწყობს ქლოროფილის გამომუშავებას

3. ხელს უწყობს შაქრის, სახამებლის, ზეთებისა და ცხიმების წარმოებას და ტრანსპორტირებას
ფუნქციები
ფოთლოვანი კვება ვეგეტაციის პერიოდში 5-ჯერ: 2-ჯერ ყვავილობამდე და 3-ჯერ ყვავილობის შემდეგ.
ერთწლიანი კულტურები
მრავალწლიანი კულტურები
ფოთლოვანი კვება ვეგეტაციის პერიოდში 5-ჯერ: 2-ჯერ ყვავილობამდე და 3-ჯერ ყვავილობის შემდეგ
1. ფოთლების დამუშავება ვეგეტაციის პერიოდში

2. თესლის დამუშავება
უნივერსალური სასუქი, რეკომენდირებული ყველა კულტურისთვის. ერთნაირი დოზირება ყველა კულტურისთვის
დოზირება
ფოთლოვანი დამუშავება (შესხურება): 1-1,5 ლ 200-300 ლიტრ წყალზე 1 ჰა-ზე, სეზონზე 5-ჯერ.

თესლისა და სარგავი მასალის დამუშავება თესვის წინ: 100 მლ სასუქი განზავდეს 10 ლ წყალში

თესლი ხსნარში დამუშავდეს (3 ლ 1 კგ თესლზე) 5-6 საათის განმავლობაში.
გამოყენება
სიმინდი (ლობიო, ბარდა, წიწიბურა, სოია და სხვა)
უშუალოდ თესლთან ერთად თესვისას 200 კგ 1 ჰა-ზე
50-100 კგ მინერალურ სასუქებთან ერთად.
კარტოფილს და სხვა ტუბერის ბოსტნეული
თესვისას უშუალოდ თესლთან ერთად შეიტანეთ 200 კგ 1 ჰა
50-100 კგ 1 ჰა-ზე მინერალურ სასუქებთან ერთად.
ხორბალი (ქერი, შვრია, ჭვავი და ა.შ.) შეიტანეთ
უშუალოდ თესლთან ერთად თესვისას, 200 კგ 1 ჰა-
ზე 50-100 კგ მინერალურ სასუქებთან ერთად.
ვაშლი
ყურძენი
გაზაფხულის დასაწყისში პირდაპირ რიგებში: 100-200 კგ 1 ჰა-ზე
50-100 კგ 1 ჰა-ზე მინერალურ სასუქებთან ერთად
სხვა საშუალებებთან კომბინაცია
შესაძლებელია სხვა სასუქებთან, ბიოპრეპარატებთან და ზრდის რეგულატორებთან გამოყენება
წონა/მოცულობა 1 ლ (ბოთლი)/10/20 ლ (ქილა)/ 1 ტონა (IBC კონტეინერი)
DOWNLOAD PDF
Bacillus Mucilaginous 0x10^10 CFU/g
DOWNLOAD PDF
Bacillus Mucilaginous 0x10^10 CFU/g